Förste stadsveterinären (Hälsovårdsnämnden)

Förste stadsveterinären (Hälsovårdsnämnden): 1880-1925 SE/SSA/0561D

Förste stadsveterinären, som lydde under Hälsovårdsnämnden, hade huvudsakligen i uppgift att övervaka smittsamma sjukdomar och farsoter bland husdjur och att uppmärksamma sådana förhållanden inom staden som kunde inverka menligt på djurens hälsa.

I arkivet finns skrivelser 1880-1925, förteckningar över matvarubodar 1911, månadsrapporter från köttbesiktningsbyråerna 1910-1923, handlingar angående köksavfall och svinuppfödning 1911.

Uppdaterad