Frans Schartaus handelsinstitut

Frans Schartaus handelsinstitut: 1858-1953 SE/SSA/1349

Grosshandlaren och kommunalmannen Frans Schartau (1797-1870) lyckades genom stora ansträngningar avvärja en katastrof som hotade Stockholms köpmän 1857 då en omfattande handelskris drabbade Sverige.

Året därpå startade Stockholms börs en insamling till en fond för att hedra Schartaus insatser. Han ombads själv avgöra till vilket ändamål fondmedlen skulle användas och föreslog att en byggnad skulle uppföras för ett handelsinstitut. Handelsinstitutet skulle ge undervisning till ynglingar som ville ägna sig åt köpmansyrket.

1861 antog Stockholms grosshandelssocietet förslaget och beviljade också ett årligt anslag till verksamheten. Hösten 1865 öppnades det första handelinstitutet på Fjällgatan. Fr.o.m. 1886 mottogs även kvinnliga elever som samundervisades med de manliga eleverna.1915 invigdes Frans Schartaus handelsinstituts nya byggnad på Stigbergsgatan 26 som numera (2012) används av efterföljaren Frans Schartaus gymnasium. Det privata handelsinstitutet kommunaliserades och sammanslogs med Stockholms handelsgymnasium år 1953 (se Frans Schartaus gymnasium se/ssa/1925).

I arkivet ingår exempelvis elevmatriklar 1865-1953 (C Ia), skolkataloger 1870-1952 (C III), avgångsbetyg 1866-1885 (A IIIa), betygskataloger 1872-1952 (A IIIb), fotografier 1870-1952 (G VI) och reseberättelser 1903-1951 (E Xb).

Uppdaterad