Fransk-Lutherska församlingens kyrkoarkiv

SE/SSA/0109

Arkivtid: 1678-1811

Verksamhetstid: 1687-1791

Församlingen inrättades i Stockholm den 3 maj 1687. Eftersom de fransktalande lutherska invånarna varken förstod svenska eller tyska hade de ingen annan högmässa att bevista än den fransk-reformerta. Kung Karl XI:s religionspolitik som gick ut på att stävja katolsk och reformert utövning ledde till bildandet av en fransk-luthersk församling med en fransktalande präst som avlönades av stadskassan.

Först höll församlingen till i den gamla rådstugan på Stortorget. När rådhuset revs flyttade församlingen 1767 till Poulluska huset vid Myntgatan där den blev kvar tills församlingen upphörde 1791. Fransk-reformerta församlingen drev även en skola för att uppfostra fransktalande barn i den evangeliska läran.

I arkivet finns bl. a. förteckningar över församlingsmedlemmar åren 1726-1811.

Uppdaterad