Fredhälls folkskola

Fredhälls folkskola (S:t Görans överlärardistrikt/Fredhälls ö.d.): 1936-1958 SE/SSA/0275

Fredhälls folkskola på Kungsholmen, Viktor Rydbergsgatan 1, stod klar 1936. Folkskolan var huvudskola i S:t Görans överlärardistrikt (ö.d.) 1936-1944 och Fredhälls ö.d. 1944-1958. Fr.o.m. 1958 se Essingens rektorsområde (se/ssa/0271). Fredhälls folkskola avvecklades åren 1956-1958 när Lärarhögskolan öppnades och övertog byggnaden. Fr.o.m. h.t. 1958 fungerade f.d. Fredhälls folkskola som övningsskola till Lärarhögskolan.

Skolan var utsedd att som enda folkskola i Stockholm bevara typexemplar av handlingar som i andra folkskolor har gallrats enligt beslut. De flesta av dessa typhandlingar rör s.k. "socialpedagogiska anordningar" 1934-1956 (se serie F 2) och består exempelvis av handlingar rörande matbespisning, friluftsdagar, museibesök och simundervisning. Några är sekretessbelagda. I arkivet förekommer bl.a. även fotografier (F 3) 1938-1957, t.ex. på läkarmottagningen, tandkliniken och biblioteket.

Uppdaterad