Grevesmühlska samskolan

Grevesmühlska samskolan: 1812-1940 SE/SSA/0276

Grosshandlaren Carl Adolph Grevesmühl överlämnade 1812 en donation för bildande av en skola för fattiga barn i Jakobs och Johannes församling. Den 1 oktober 1814 invigdes skolan vid Malmskillnadsgatan 58 där den förblev till år 1900 då den p.g.a. trångboddhet flyttade till ett nytt skolhus vid Brunnsgatan 13. Från början var den s.k. ”fri- och fattigskolan” förenad med en hantverksskola som 1836 uppgick i Stockholms borgarskola (se/ssa/0922).

Namnet Grevesmühlska skolan tillkom i början av 1890-talet, ändrat till samskola 1906. Skolan, som från 1917 låg vid Kungstensgatan 4, upphörde 1940. Arkivet består bl.a. av examenskataloger och matriklar fr.o.m. 1814 och realexamensskrivningar fr.o.m. 1908.

Uppdaterad