Gustav Vasa folkskola

SE/SSA/0781: (1827-) 1886-1951

När Gustav Vasa folkskola vid Karlbergsvägen 34 invigdes höstterminen 1886 tillhörde den Adolf Fredriks församling och kallades först Adolf Fredriks västra folkskola.Skolbyggnaden, ritad av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien, hade plats för 1200 elever och innehöll 29 klassrum, 3 slöjdsalar, expedition och lärarrum samt bostäder för rektor och vaktmästare. På gården uppfördes en särskild byggnad för gymnastik.

Adolf Fredriks församling delades den 1maj 1906 och de nya församlingarna Matteus och Gustav Vasa bildades. Den sistnämnda gav folkskolan dess namn. En ny folkskola, Adolf Fredriks folkskola, stod klar höstterminen 1910 (se/ssa/1368a). Fr.o.m. då omfattade Gustav Vasa folkskola endast barn från sin egen församling.

Arkivet efter den äldsta folkskolan i Adolf Fredriks församling ingår i Gustav Vasas folkskolas arkiv. Skolan låg vid Saltmätargatan 2 och öppnades 1847. Även handlingar från folkskolans föregångare Adolf Fredriks församlings fri- och fattigskola för flickor (1827-1850) ingår i Gustav Vasa folkskolas arkiv.

Gustav Vasa folkskolas arkiv omfattar handlingar t.o.m. 1951. Arkivet innehåller t.ex. betygskataloger 1871-1950 (D 5A) in- och utskrivningsböcker 1848-1946 (D 1A-D) och fotografier på elever, lärare, skolhus och från undervisningen 1887-1950 (F 5). Skolhusritningar 1886-1932 se NS 37.

Uppdaterad