Gustav Vasa församlings fattigårdsstyrelse

SE/SSA/0189: (1850-) 1907-1932

Gustav Vasa församling bildades den 1 maj 1906. Församlingens fattigvårdsstyrelse inrättades året därpå och hade ansvar för beviljande av naturaunderstöd, extra (akut) understöd samt barnhjälp. Övriga fattigvårdsfrågor hade centraliserats till Fattigvårdsnämnden 1899. För utförlig historik och uppgifter om fattigvården i området se inledning till Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse (se/ssa/0185). När Gustav Vasa församlings fattigvårdsstyrelse upphörde 1932 övertogs dess uppgifter av Fattigvårdsnämndens nyinrättade sociala byrå nr 6 (se/ssa/1977 I).

Arkivet utgörs bl.a. av rullor över understödstagare 1907-1932 (serierna D 1-D 4). I arkivet ingår även inkomna prästbetyg 1850-1923 (E 2).

Uppdaterad