Hall- och manufakturrätten

Hall- och manufakturrätten: 1734-1846 SE/SSA/0099

Hall- och manufakturrättens uppgift var att ha uppsikt över manufakturer och fabriker. Rätten gav t.ex. tillstånd att starta fabriksrörelse, granskade varor och försåg dem med hallstämpel, behandlade mål rörande varutillverkning och tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hallrätter fanns i hela Sveriges städer och avskaffades 1846.

Se även "Hall- och manufakturrätten i Stockholm" av Lars O. Berg, uppsats i Stockholms stadsarkivs årsberättelse 1967. Fabriksberättelser 1740-1846 (serie B III) är en ofta efterfrågad handlingstyp, ett annat exempel är Matriklar över fabriksidkare 1739-1848 (serie D I).

Uppdaterad