Hälsovårdsnämnden (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Hälsovårdsnämnden (Miljö- och hälsoskyddsnämnden): 1860-2007SE/SSA/0561A

Den 24 mars 1862 utfärdades den Kungliga förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm och den 22 juni 1863 utsåg stadsfullmäktige en sundhetsnämnd. Stockholms sundhetsnämnd ändrade namn till Stockholms stads hälsovårdsnämnd 1878 då hälsovårdsstadgan för hela riket (upprättad 1874) trädde i kraft även för Stockholm. Stadens sjukhus lydde under Hälsovårdsnämnden till 1933 då en särskild styrelse för sjukhusen inrättades, Stockholms stads sjukhusdirektion (fr.o.m. 1963 Stockholms stads sjukvårdsstyrelse). I december 2010 namnändrades Hälsovårdsnämnden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hälsovårdsnämndens oftast efterfrågade handlingar är dödsbevisen (serie E 2), 1860-1949, som omfattar närmare 1000 volymer.

Länk till sida med mer information om registrerade dödsbevis

Dödsbevisen utfärdades av läkare och innehåller uppgifter rörande dödsorsaker. Fr.o..m. 1950 insändes dödsbevisen till Statistiska centralbyrån.

Uppdaterad