Handels och sjöfartsnämnden

Handels och sjöfartsnämnden: 1866-1977 SE/SSA/1241

Handels- och sjöfartsnämnden hade i uppgift att handlägga vissa frågor rörande handel och skeppsrederi. Nämndens främsta uppgift var att utöva tillsyn över Notarius publicus-väsendet i Stockholm.Nämnden prövade behov av, antog och övade tillsyn över mäklare, skeppsmäklare och dispaschörer samt yttrade sig över sökande till konsulatsbefattningar. När nämnden upphörde 1977 överfördes dess uppgifter dels till Stockholms handelskammare, dels till Stockholms hamnstyrelse. Arkivet består nästan helt och hållet av protokoll 1866-1977 och räkenskaper 1884-1977

Uppdaterad