Högre lärarinneseminariet (HLS)

SE/SSA/2132: 1860-1944 (-1964)

Sveriges riksdag beslöt 1860 att inrätta ett statligt Seminarium för bildande av lärarinnor. Verksamheten startade 1 oktober 1861 i lokaler vid Sergelgatan 1 (f.d. Östra Beridarebangatan), fr.o.m. 1871 Riddargatan 5 (f.d. 32). Ursprungligen utbildades lärarinnor till privata flickskolor, senare gav examen även behörighet till anställning som ämneslärarinnor vid samrealskolor, högre samläroverk och flickläroverk.

År 1878 ändrades seminariets namn till Kungliga Högre Lärarinneseminarium i Stockholm (HLS). När alltfler kvinnor med tiden fick tillgång till akademisk utbildning blev HLS överflödigt. Riksdagen beslöt att skolan skulle upphöra efter v.t. 1943. Många elever som senare blev kända utexaminerades från seminariet genom åren, t.ex. författarna Selma Lagerlöf och Anna Maria Roos, visdiktaren Alice Tegnér, skolpedagogerna och stiftarinnorna av egna skolor: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Schuldheis och Anna Whitlock.

Vid seminariet tillkom 1863 en övningsskola för de blivande lärarinnorna kallad Statens normalskola för flickor (se/ssa/2097) och 1892 en skola för blivande skolkökslärarinnor, Statens skolköksseminarium och hushållskola (se/ssa/0927).

Arkivet är mycket välbevarat och innehåller bl.a. fotografier 1877-1938 och examensskrivningar 1864-1943. I arkivet ingår även Föreningen Mikrokosmos´ handlingar 1902-1964, en förening för f.d. elever.

Uppdaterad