Hovkonsistoriet

Hovkonsistoriet: 1648-1932SE/SSA/0103

Hovkonsistoriet (consistorium aulicum) anses ha inrättats i samband med den av regeringen utfärdade "Ordning, varefter överhovpredikanten och hovpredikanten skulle rätta sig" 20 december 1662. Under hovkonsistorium lydde hovförsamlingen med hovpredikanter och Skeppsholms församling. Till 1927 lydde även huvudstadens garnisonsförsamlingar under hovkonsistoriet.

Arkivet äldsta handlingar består av skrivelser från 1648.

Uppdaterad