Hultin-Janzonska papperen

Hultin-Janzonska papperen: 1840-1886S E/SSA/0488

Källarmästaren Emanuel Theodor Hultin (1823-1875) vann burskap som vinskänk i Stockholm den 12 juni 1849. Hultin drev tillsammans med hustrun Johanna Albertina (1825-1887) krogar i Gamla stan och på Norrmalm.

Arkivet består av en volym som innehåller hustruns blyerts- och kolteckningar, burskapsbrev, protokollsutdrag, kopior av bouppteckningar m.m.

Uppdaterad