Husmodersskolan

Husmodersskolan: 1909-1982 SE/SSA/1271

Husmodersskolan växte fram ur en bespisningsverksamhet för små barn som påbörjades 1909. Många familjer på Södermalm hade försatts i ekonomiska svårigheter orsakade av det årets hårda arbetskonflikt. I april 1911 bildades Föreningen för husmodersskolor med barnavård av bland andra kronprinsessan Margareta, som själv blev hedersordförande och aktivt deltog i allt arbete inom föreningen.

Föreningens syfte var att starta en hushållskola för utbildning av flickor i matlagning och hushållsarbete. Kursen var ettårig och omfattade även undervisning i barnavård. Till husmodersskolan hörde en barnkrubba som tog emot barn under 7 år när föräldrarna arbetade. De första åren hade husmodersskolan lokaler i Maria och Katarina folkskolor. Hösten 1914 flyttade man in i ett nybyggt hus vid Långholmsgatan 22-24 (f d 16). Verksamheten finasierades bl.a. av bidrag från staden och olika donationsfonder

Uppdaterad