Idrottsförvaltningen/Idrotts och friluftsstyrelsen

Strömbadet i januari 1933 (Foto: Okänd. Idrottsförvaltningen)

Idrottsförvaltningen/Idrotts och friluftsstyrelsen: 1929-1979 SE/SSA/1200

Handläggningen av ärenden rörande bad, gymnastik och idrott var fram till 1929 splittrad på de kommunala förvaltningarna Fastighetsnämnden, Gatunämnden och Folkskoledirektionen. Stadsfullmäktige beslöt den 4 mars 1929 att inrätta en ny förvaltning, Idrottsförvaltningen, som började sin verksamhet den 1 maj samma år. Idrottsförvaltningen ersattes den 1 juli 1979 av Fritidsförvaltningen.

Idrottsförvaltningens arkiv innehåller omfattande dossierserier rörande personalärenden och friluftsområden o dyl., protokoll, fotografier av t.ex byggnadsarbeten med idrottsplatser m.

 

Uppdaterad