Immanuelskyrkan

Immanuelskyrkans första kyrkobyggnad vid Tulegatan 3 invigdes den 19 december 1886. Kyrkan ersattes 1974 av en ny byggnad vid Kungstensgatan 17. Immanuelskyrkan tillhörde Lutherska missionsföreningen (se/ssa/0583A) till 1943 då missionsföreningen upphörde. I samband med det kom missionsföreningens övriga tillhöriga församlingar som Emauskyrkan, Betesdas och Valhallas missionsförsamlingar m.fl. att bilda egna församlingar. Immanuelskyrkan utgjorde därefter ensam en fortsättning av Lutherska missionsförsamlingen och existerar än idag (2016).

Immanuelskyrkans arkiv omfattar 5,7 hm, tiden 1875-1975. Det innehåller t.ex. matriklar och medlemsförteckningar 1875-1954 (serie D 1), oförtecknade fotografier samt ritningar (NS 46). Till största delen består arkivet av protokoll (A 1-A 7) och räkenskaper (G 1-G 3).

Uppdaterad