Jakob och Johannes folkskola/överlärardistrikt

Jakob och Johannes folkskola/överläkardistrikt: (1836-) 1847-1959SE/SSA/0784

Jakobs församlings första folkskola, gemensam med Johannes församling, inrättades 1847 vid Malmskillnadsgatan 58 B i kvarteret Väderkvarnen. Det första egna skolhuset, färdigbyggt 1879, uppfördes efter ritningar av arkitekt Carl Nestor Söderberg i kvarteret Kåkenhusen, gatuadress Brunnsgatan 11.

Jakob och Johannes församlingar bildade ett gemensamt överlärardistrikt även efter församlingarnas delning 1907. Till distriktet hörde även Skeppsholmens folkskola från 1847 till nedläggningen 1931. Jakobs folkskola vid Brunnsgatan upphörde v.t. 1973 och revs 1974. Arkivet innehåller bl.a. inskrivningsböcker 1847-1934, betygskataloger 1849-1959 och skolreseberättelser med illustrationer 1913-1934.

Arkivets äldsta handlingar består av församlingens kateketskolas matrikel 1836-1881, de yngsta av fondhandlingar 1885-1959. Skolhusritningar återfinns i Byggnadsnämndens ritningssamling. Efter v.t. 1959 återfinns Jakobs folkskolas handlingar i följande arkiv: Hedvig Eleonora rektorsområde 1959/69-1967/68 se/ssa/0782A), Eira rektorsområde 1968/69-1971/72 (se/ssa/1319) och återigen Hedvig Eleonora rektorsområde 1972/73.

Uppdaterad