Jakob och Johannes församlingars skollovskoloniförening

(SE/SSA/0497)

Skollovskoloniföreningar började inrättas inom Stockholms församlingar 1885. Syftet var att erbjuda barn i skolåldern sommarvistelse på landet. Från början var det främst svaga och sjukliga barn från fattiga hem som erbjöds plats på sommarkoloni. Skollovskoloniföreningen i Jakob och Johannes församling bildades 1885. På begäran av Jakobs församling uppdelades skollovskoloniföreningen till två vid årsskiftet 1923/1924 efter den församlingsgräns som hade fastställts den 1 maj 1907 mellan de båda församlingarna.

Arkivet omfattar 5 volymer, tiden 1885-1923, bl.a. innehållande protokoll 1885-1923, inspektioner av feriehem 1919-1921, årsredogörelser 1885-1901 och lotteriredovisningar 1886 och 1892.

Uppdaterad