Jakob och Johannes småbarnsskola

SE/SSA/0301C: 1839-1933

Småbarnsskolan i Jakob och Johannes församling öppnades i maj 1839 och tog från början även emot barn från Ladugårdslands församling (Östermalm). Småbarnskolorna, som även fanns i andra församlingar, hade i uppgift att ta hand om 4-6-åriga barn med yrkesarbetande mödrar. Det övergripande ansvaret för skolorna sorterade under Småbarnsskolesällskapet i Stockholm (se/ssa/0301A) som bildades 1836 efter engelsk förebild.

Jakob och Johannes småbarnsskola flyttade runt bland flera olika adresser, bl.a. 1865-1880 Brunnsgatan 12, 1881-1901 Döbelnsgatan 38-42, därefter Frejgatan 41-43 och fr.o.m. 1/10 1935 Surbrunnsgatan 42. Småbarnsskolan var fortfarande verksam 1977.

Arkivet omfattande endast 0,1 meter är mycket fragmentariskt bevarat och innehåller in- och utskrivningsböcker 1873-1925, dagböcker 1929-1933 samt anteckningsbok vid inspektioner 1839-1931.

Uppdaterad