Jakobsbergs dårsjukstuga

Jakobsbergs dårsjukstuga: 1886-1896SE/SSA/0259G

En provisorisk upptagningsanstalt för akut sinnesjuka som saknade medel startades i augusti 1886. Jakobsbergs dårsjukstuga, som förvaltades av Hälsovårdsnämnden, låg i kvarteret Tången vid Hornstull. Sjukstugan hade plats för 24 patienter.

Endast en läkare och en sjuksköterska samt dräng, vaktmästare och husmor var från början anställda. Verksamheten upphörde den 3 mars 1896 då samtliga patienter överflyttades till den nya dårasylbyggnaden vid Allmänna arbetsinrättningen på Kungsholmen.

Arkivet består bl.a. av sjukjournaler 1886-1896, remisser 1887-1895 och patientliggare 1886-1896.

Uppdaterad