Järnbärarämbetet

Järnbärarämbetet: 1686-1872SE/SSA/0900

Stockholms järnvåg kom till under medeltiden. Enligt Magnus Erikssons stadslag 1349 var mälarlandskapen och deras städer skyldiga att väga och kontrollera exportjärnet. Skyldigheten att uppväga järn avskaffades 1864.

Ämbetets järnbärare arbetade vid Stockholms järnvåg. Järnvågen låg till 1661 vid Järntorget, 1662-1862 vid Slussen och sedan till 1885 vid Djurgårdsvarvet. Järnbärarna var även ålagda vissa uppdrag för staden, bl.a. som hjälp vid eldsvådor, extrapoliser i orostider eller vid högtidliga tillfällen samt att bära lik, såväl kungliga lik som koleralik.Stockholms Järnbärarlag avskaffades 1872, därefter fick exportfirmorna själva hålla sig med bärare.

I arkivet förvaras bl.a. rullor över ordinarie järnbärare, änkekarlar och extra ordinarie järnbärare åren 1780-1840 (serie D I), förteckningar över järnbärare med uppgifter om befordran, avsked, dödsdatum mm (D II), förteckningar över järnbärare som tjänstgjorde som kistbärare vid kungabegravningar 1844, 1856, 1860 och 1864 (D V).

Uppdaterad