Kämnärsrätten (Stockholms kämnärsrätter)

SE/SSA/0144A - SE/SSA/0144G

1603-1849

Kämnärsrätten var först en underdomstol som dömde i enklare mål. Kämnärsstugan i rådhuset vid Stortorget hade ursprungligen både Gamla stan (Staden) och malmarna som verksamhetsområde.

1624 fick Norrmalm (Norra förstaden), som då var en egen stadsbildning, en kämnärsrätt, 1654 fick Södermalm (Södra förstaden) en kämnärsrätt. Genom en kunglig resolution den 6 juli 1720 bestämdes att kriminalmål skulle rannsakas och dömas vid kämnärsrätterna.

När Kämnärsrätten upphörde 1849 återfördes kriminalmålen till Stockholms rådhusrätt.

Arkivförteckningen innehåller följande arkivbildare: Stadens kämnärsrätt 1603-1849 (se/ssa/0144A), Norra förstadens kämnärsrätt 1635-1760 (se/ssa/0144B), Norra förstadens västra kämnärsrätt 1761-1849 (se/ssa/0144C), Norra förstadens östra kämnärsrätt 1761-1849 (se/ssa/0144D), Södra förstadens kämnärsrätt 1654-1849 (se/ssa/0144E), Stockholms kämnärsrätts registratorskontor 1840-1849 (se/ssa/0144F) och Extra kämnärsrätten 1810-1811 (se/ssa/0144G) som endast innehåller rättegångshandlingar rörande mordet på Axel von Fersen 1810.

Uppdaterad