Kamratföreningen Fenomenala klubben

SE/SSA/oförtecknat: 1927-1999

Fenomenala klubben var en förening för f. d. elever vid Kungsholms elementarskola för flickor (se/ssa/0283). Arkivet består av 5 volymer vilka innehåller protokoll, korrespondens, trycksaker och fotografier.

Uppdaterad