Katarina realskola

SE/SSA/0280, 1711-1964

Skolan var en av Stockholms äldsta skolor med anor från 1650-talet.

Från början var skolan ämnad för fattiga i Katarina församling och där undervisades enbart pojkar med undantag för åren 1809-1812 då även flickor togs emot. Skolan hade flera olika namn till 1905 då skolan fick namnet Katarina realskola. Åren 1658-1852 var skolans adress Högbergsgatan 13. En kort period, 6/9 1852-1858, låg skolan vid Götgatan 32.

Åren 1858-1932 var skolan inrymd i ett eget skolhus vid Katarina västra kyrkogata 10. 1932 flyttade skolan från Katarina västra kyrkogata 10 till Älvsborgsgatan 2.

Idag (2006) används dessa lokaler av Teaterhögskolan. När Katarina realskola upphörde 1964 överfördes eleverna till Eriksdalsskolan. I skolans årsredogörelser 1855-1961 (serie B 3A) kan man få uppgifter om vart eleverna tog vägen efter avslutad skolgång. Många gick vidare till gymnasiet, i första hand till Södra Latin, medan andra gick ut i yrkeslivet, främst till olika slags kontorsbefattningar.

Uppdaterad