Katarina skollovskoloniförening

Katarina skollovskoloniförening: 1885-1984 SE/SSA/1250

Församlingens skollovskolonistyrelse bildades den 22 april 1885 med kyrkoherde Axel Landquist som ordförande. Föreningens uppgift bestod i att ordna sommarvistelse på landet för behövande barn i församlingens folkskolor. Verksamheten avvecklades 1981 och föreningens kolonier överlämnades som gåva till Stockholms stad. Arkivet består huvudsakligen av protokoll och räkenskaper.

Uppdaterad