Katarina (Sofia) småbarnsskola

Katarina (Sofia) småbarnsskola: 1843-1974SE/SSA/0301

Katarina småbarnsskola stiftades 1836 av Småbarnsskolesällskapet i Stockholm. Idén till inrättande av småbarnsskolor hämtades från England och var till för barn i åldrarna fyra till sex år som hade yrkesarbetande mödrar.Från år 1895 tog Katarina småbarnsskola på Fjällgatan 31 emot 40 barn. En diakonissa och två tjänarinnor tog hand om barnen. Småbarnsskolan var öppen från klockan sju på morgonen till klockan sju på kvällen. Avgiften var vid den här tiden tio öre om dagen. För den summan fick barnen tre mål mat varje dag samt ett bad var 14:e dag.

I arkivet förekommer exempelvis in- och utskrivningsböcker 1843-1967 (serie D Ia) och journalkort 1949-1975 (serie D Ib) för vilka gäller 70-årig sekretess.

Uppdaterad