Klara allmänna läroverk

SE/SSA/0281: 1720-1880

En skola för pojkar inrättades av Klara församling 1649. Undervisningen bedrevs i 5 klasser som bestod av övre och undre avdelningar. Åren 1649-1820 kallades skolan Klara kyrkskola, därefter Klara trivialskola 1820-1824, Klara högre lärdomsskola 1824-1857, Klara lägre elementarläroverk 1857-1879 och Klara (lägre) allmänna läroverk 1879-1880. År 1655 byggdes ett skolhus intill Klara kyrka. Där blev skolan kvar till den uppgick i Norra Latin 3 september 1880. August Strindberg var elev i skolan 1 februari 1856-17 januari 1860.

Klara allmänna läroverks arkiv omfattar ca 2 hyllmeter varav drygt hälften utgörs av examenskataloger 1790-1880 (D 2) och inskrivningsbetyg 1822-1880 (E 2). Den äldsta handlingen är en förordning daterad 1720 (F 3:1).

Uppdaterad