Klara folkskola

Klara folkskola: 1847-1964

SE/SSA/0791

En folkskola för pojkar i Klara församling öppnades 18 augusti 1847 i hyrda lokaler i snickarmästare Dumraths egendom vid Mäster Samuelsgatan. En folkskola för flickor startades samtidigt i fri- och fattigskolans hus i kvarteret Duvan vid Stora Vattugatan 16.

Församlingens första egna skolhus uppfördes 1855-1856 på en nyförvärvad tomt i kvarteret Pilen vid Vasagatan 11. Ytterligare två skolhus byggdes på samma tomt 1875 och 1886. Samtliga skolhus ersattes 1912 av en ny byggnad, ritad av arkitekt G.R. Ringbom, i kvarteret Duvan vid Klara Västra Kyrkogata 14-16. Skolan upphörde och revs 1964.

I arkivet förekommer utöver betygskataloger 1848-1939 (1901-1911 saknas), inskrivningsböcker 1847-1939 (pojkar 1913-1940 saknas) m.fl. elevregister samt t.ex. elevteckningar 1879-1886 och fotografier 1869-1917.

Ritningar över skolhusen i kvarteren Pilen och Duvan se Byggnadsnämndens ritningssamling. Från höstterminen 1940 ingår Klara folkskolas handlingar i Jakob och Johannes folkskola/överlärardistrikt 1940/41-1958/59 (se/ssa/0784) och Hedvig Eleonora rektorsområde 1959/60-1963/64 (se/ssa/0782A).

Uppdaterad