Klara fri- och fattigskola för flickor

SE/SSA/0788: 1811-1868

Klara fri- och fattigskola för flickor har sitt ursprung i två skolor: Klara församlings skola för fattiga flickor upprättad av Klara församlings fattigvårdsstyrelse 5 juli 1813 och Hülpherska skolan upprättad av Klara församlings kyrkoråd 7 januari 1817. Skolorna slogs samman vårterminen 1823.

Fri- och fattigskolan var en skolform som inrättades i Stockholms församlingar under 1810-talet (i Storkyrkoförsamlingen redan höstterminen 1794) för fattiga pojkar och flickor i 6-13-årsåldern. Barnen undervisades i kristendom och fick lära sig läsa, skriva och räkna. Växelundervisningsmetoden tillämpades i undervisningen. Skolformen avlystes 1862 då dessa skolor försvann eller integrerades med folkskolan. Klara fri- och fattigskola, som endast tog emot flickor, uppgick då i Klara folkskola (se/ssa/0791).

Handlingar rörande skolan förekommer även i arkiven Klara församlings skolråd (se/ssa/1243) och Klara församlings fattigvårdsstyrelse (se/ssa/0194A). Jämfört med andra fri- och fattigskolors arkiv är Klara ovanligt bra bevarat. Arkivet omfattar 1,5 meter handlingar och innehåller t.ex. examenskataloger 1813-1861 och inskrivningsböcker med fylliga personuppgifter 1817-1868.

Uppdaterad