Kommittén för lös inredning till nya rådhuset

SE/SSA/oförtecknat :1914-1917

Kommitténs verksamhet startade 1914 och upphörde 1917. Rådhuset på Kungsholmen invigdes 1915. Kommittéarkivet omfattar 3 volymer som innehåller protokoll, korrespondens, inventarieförteckningar m.m.

Uppdaterad