Kommitterade för utförande av byggnadsarbeten vid Allmänna försörjningsinrättningen

1906-1909

Allmänna försörjningsinrättningen (se/ssa/1090) var belägen i kvarteret Tegelslagaren på Kungsholmen. Kommitterades oförtecknade arkiv består av 1 volym protokoll och anbud.

Uppdaterad