Kriminalvårdsanstalten Svartsjö 1895-1992

1895-1992: 1985-199

2SE/SSA/2390

Kriminalvårdsanstalten Svartsjö var en öppen anstalt med 51 platser för män. Verksamhetens viktigaste mål var att motivera de intagna till ett normaliserat liv utan återfall till brott. De intagna sysselsattes med jordbruks- och verkstadsarbete. Anstalten sorterade under Kriminalvårdens Stockholmsregion. Klientakterna är anstaltens centrala handlingar och slutförvaras hos Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping.

I arkivet, som är belagt med 50-årig sekretess enligt Sekretesslagen 7:21, förekommer bl.a. förhörsprotokoll och behandlingskollegiets protokoll.

Uppdaterad