Kronohäktet i Norrtälje

(1855-) 1859-1936

SE/SSA/1695

Norrtäljes kronohäkte tillkom 1859 i samband med 1840-1841 års riksdagsbeslut om en omorganisation av fångvården. Reformen ledde till att fängelser och häkten började byggas och ombyggas för att bli mer humana, t.ex. ordnades enskilda celler för fångarna. Kronohäktet i Norrtälje bestod av 16 celler avsedda för häktade och korttidsfångar. Häktet upphörde den 30 juni 1936.

Exempel på handlingar i kronohäktets arkiv är fångrullor 1859-1936 (D 3 AA), kyrkböcker 1859-1923 (D 3CA) och verkställda utslag (akter) 1859-1936 (F 1A).

Uppdaterad