Kungsholmens folkskolor/rektorsområde

SE/SSA/0232A

Arkivtid: 1866-1973

Verksamhetstid: 1847-1973

I Stockholm började folkskolor inrättas 1847, fem år efter att Sveriges första folkskolestadga utfärdades enligt vilken alla barn fick rätt att gå i skola. Den första folkskolan i Kungsholmens församling var belägen i en hyrd lokal på Pilgatan där flickor och yngre pojkar undervisades. De äldre pojkarna undervisades i Kungsholms lägre elementarläroverk (Ulrika Eleonora skola) vid Garvargatan 4 till 1866 (se se/ssa/0316).

Kungsholmens folkskola hade adresserna: Pilgatan 8 1847-1873, Hantverkargatan 25 (f.d. 17) 1873-1946, Fleminggatan 113 (f.d. 71) 1889-1973 och Mariebergsgatan 34 1900-1973.

Arkivet, omfattande ca 30 hm, består huvudsakligen av elevkort och betygskataloger. Handlingar tillkomna före 1866 saknas helt och hållet i skolans arkiv

Uppdaterad