Kungsholmens kateketskola

1831-1887 SE/SSA/0531

Kateketskolor inrättades i syfte att förbättra kristendomskunskap, främst hos arbetande ungdomar och tjänstefolk. Kungsholmens kateketskola startade i början av 1800-talet. I kateketskolan, som var kostnadsfri, undervisades eleverna varje söndags- och helgdagseftermiddag i stavning, innanläsning och Luthers lilla katekes.

Arkivet består endast av 1 volym som innehåller elevförteckningar, examenslistor och uppgifter om kateketer, elevantal och inventarier.

Uppdaterad