Kungsholmens kommunala flickskola

1908-1967 SE/SSA/0797B

Den 9 juni 1939 beslöt Kungl. Maj:t att ett antal privata flickolor skulle kommunaliseras. Kungsholms elementarskola för flickor omvandlades till Kungsholmens kommunala flickskola. Skolan var verksam den 1 juli 1939-30 augusti 1967.

Skolans adresser: Kungsholmstorg 4 tiden 1939-1940 och Rålambsvägen 2 tiden 1940-1967. Föreningen "Små Försök" startades vid Kungsholms elementarskola för flickor 1908. Dess handlingar (1908-1967) förvaras i sin helhet i den kommunala flickskolans arkiv (se Ö 1:1-3).

Uppdaterad