Kungsholms baptistförsamling

SE/SSA/0968

1870-1987

Kungsholms baptistförsamling grundades den 14 maj 1885. Medlemsantalet växte och 1899 köpte församlingen en fastighet i kvarteret Bergsfallet 9, Bergsgatan 59. Kyrkan, kallad Betaniakyrkan, invigdes den 6 november 1904.

Trots att baptistförsamlingens arkiv har en del tidsmässiga luckor är arkivet ovanligt väl bevarat och ger genom t.ex. de många protokollen en god inblick i verksamheten.

I arkivet finns också en mycket fin fotografisamling, det äldsta fotografiet är från 1870-talet. Bland fotografierna förekommer flera tagna under missionsresor utomlands (se serie J Bilder).

Uppdaterad