Kungsholms daghem

SE/SSA/1871

1916-1980

Våren 1916 inrättades en ny barnkrubba i östra delen av Kungsholms församling. Kungsholms östra barnkrubba hade lokaler vid Parmmätargatan 9, i samma hus som Kungsholms barnavärn och Kungsholms arbetsstuga. I mitten av 1940-talet ändras benämningen "barnkrubba" allmänt till "daghem". Verksamheten upphörde 1980.

Arkivet är består av protokoll 1916-1980, kassaböcker 1916-1956, verifikationer 1916-1951. Övriga handlingar saknas.

Uppdaterad