Kungsholms församlings diakoniråd

SE/SSA/1100

1916-1962

Diakonirådet i Kungsholms församling tillkom år 1916 för att arbeta med kyrkligt-sociala problem inom församlingen. I Kungsholms församling kom aldrig någon verklig diakonal verksamhet igång. Detta säkert mest beroende på att det inom församlingen sedan länge existerade en mängd livaktiga frivilliga föreningar. Den enda praktiska uppgiften rådet hade var att fördela mottagna penninggåvor, tillgängliga avkastningsmedel från församlingens disponibla fonder och insamlade medel. Diakonirådets verksamhet upphörde årsskiftet 1962/1963.

Arkivet består av tre volymer: protokoll 1916-1962, verksamhetsberättelser 1916-1938, kassaböcker 1916-1962.

Uppdaterad