Kungsholms (församlings) skolråd

SE/SSA/1104:

1847-1964

Skolrådet, till 1862, benämnt skolstyrelsen, ansvarade för församlingens skolbyggnader (till 1903), förvaltade donationsfonder, såg till att skolgången inte försummades samt utfärdade tjänstgöringsbetyg till lärare. Skolråden i Stockholms församlingar avskaffades 1958 när 1956 års lag om kommunala skolstyrelser började tillämpas i Stockholm.

Kungsholms skolråds äldsta handlingar utgörs av räkenskaper för Kungsholmens folkskola 1847-1886 (serie G 2). I arkivet ingår skrivelser rörande skolförsummelser och skolreseberättelser som bilagor till skolrådets protokoll (serie A Ia). Skolreseberättelser återfinns även i korrespondensen (serie E). Exempel på andra arkivhandlingar är matriklar över folkskolans lärare och förteckningar över varnade skolbarn (serie D).

Uppdaterad