Kungsholms spädbarnshem

SE/SSA/0534 (reversal):

1913-1934

Fru Alfhild Santesson (1870-1951) var verksam i olika välgörenhetsinrättningar i Stockholm, bl. a. var hon ledamot i styrelsen för Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och styrelsen för Kungsholms mjölkdroppe vilken hon även var inspektris för. Under sin verksamhet som inspektris föreslog fru Santesson att ett hem för späda barn skulle upprättas i nära anslutning till Kungsholms mjölkdroppe.

Hösten 1913 öppnade spädbarnshemmet i samma hus som Mjölkdroppens lokal vid Drottningholmsvägen. Spädbarnshemmet upphörde 1934. Arkivet består endast av 1 volym innehållande spädbarnshemmets historik, foto av fru Alfhild Santesson, förteckningar över intagna barn och donatorer.

Uppdaterad