Landsfiskalen i Frötuna distrikt I-II

SE/SSA/1712A-1712B

1918-1951

Landsfiskalen i Frötuna (se/ssa/1712A) bildades 1918 och omfattade socknarna Frötuna, Rådmansö, Länna och Blidö i Frötuna och Länna skeppslag, vilka före 1918 utgjorde Frötuna och Länna skeppslags länsmansdistrikt. Distriktet överfördes i sin helhet den 1 oktober 1941 till Frötuna nya distrikt (se/ssa/1712B).

Landsfiskalsdistrikten upphörde den 31 december 1964 i och med att landets polisväsende blev statligt.

Frötuna är ett av 42 landsfiskalsarkiv, vissa delade till två liksom ovannämnda, som har överlämnats till Stockholms stadsarkiv. Exempel på handlingar i Frötunas arkiv är brottmålsdiarier och handlingar till brottmålsdiarierna. Landsfiskalsarkiven är alfabetiskt ordnade från Landsfiskalen i Danderyds distrikt (se/ssa/1711) till Landsfiskalen i Österåkers distrikt (se/ssa/1738). Arkiven är delvis sekretessbelagda.

Uppdaterad