Långholmens kroppssjukhus

1879-1975SE/SSA/1693B

Långholmens kroppssjukhus var ett sjukhus för fysiskt sjuka interner och anställda på fängelset Långholmen. Det lades ned samtidigt som fängelset år 1975. Den mest omfattande handlingstypen i arkivet utgörs av sjukjournaler rörande interner 1916-1975 (serie F 1b).

Uppdaterad