Lindgrenska trasskolan

1860-1912

SE/SSA/0286

Lindgrenska trasskolan, även kallad "Trasskolan i Hornskroken", var en privat uppfostringsanstalt för "vanartiga" pojkar som ofta hade kriminell bakgrund. Skolan startades 1870 av folkskolläraren Johan O. Lindgren (1842-1910).

Skolan hade först lokaler vid Hornstullsgatan 6 (s.k. Hornskroken) och fr.o.m. 1876 i f.d. Hotel Götheborg, Södra Bangårdsgatan 12, ett järnvägshotell som låg intill nuvarande Södra station.

I skolan fanns det plats för ett trettiotal pojkar. Skolan lades ned när Stockholms stads barnavårdsnämnd drog in sitt årliga understöd år 1910 och dess tillgångar överfördes till Malmqvistska barnuppfostringsanstalten (se/ssa/0590).

I Stockholms stadsarkiv förvaras 2 volymer vilka bl.a. innehåller protokoll 1882-1902, testamenten 1882-1911, handlingar rörande fastigheten Nederland nr 1 1860-1911, räkenskaper 1911-1912. I Slottsarkivet förvaras 5 volymer, bl.a. bestående av protokoll 1903-1910, räkenskaper 1904-1911 och handlingar rörande skolan odaterade.

Uppdaterad