Lindhagens, Anna, samling

1898-1941SE/SSA/0571

Anna Lindhagen föddes 1870 i en välbärgad familj, fadern var den store stadsplaneraren Albert Lindhagen. Hon hade två bröder, Albert och Carl, den sistnämnde blev borgmästare i Stockholm. Familjen bodde på Södermalm. Anna blev mycket aktiv i arbetarrörelsen. Hon utbildade sig till sjuksköterska och arbetade i början av 1900-talet som barnavårdsinspektris vid Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå.

År 1906 startade Anna Lindhagen kolonirörelsen i Stockholm. Hon engagerade sig också mycket i socialt arbete och var den första i Sverige att föreslå samhällshjälp till änkor och faderlösa, hon kämpade för kvinnlig rösträtt, stödde ensamma mödrar och ivrade för bostäder till barnrika familjer. Anna Lindhagen avled 1941.

I arkivet ingår brev med brevskrivarregister, manus, artiklar, pressklipp, fotografier m.m.

Uppdaterad