Löneavtalsnämnden

SE/SSA/0948

1905-1955

I olika motioner hos stadsfullmäktige fr.o.m. 1905 föreslogs att en särskild nämnd skulle inrättas för handläggning av arbets- och löneförhållanden för arbetare och med dem likställd personal vid stadens arbeten. Först den 27 juni 1918 beslöt stadsfullmäktige att tillsätta Stockholms stads löneavtalsnämnd. Nämnden hade lokaler i Stockholms stadshus (1923-1955).

Arkivet består av protokoll, korrespondens, register samt diarieförda handlingar i dossieer.

Uppdaterad