Lychouska skolan

1864-1945SE/SSA/0287

Lychouska skolan grundades år 1857 av änkefru Sophie Lychou, som på vänners inrådan började undervisa ett par elever i sitt hem vid Götgatan 31 (nu 33). Elevantalet växte snabbt och skolan flyttade runt till olika adresser på Södermalm tills den år 1908 slutligen flyttade in i ett eget skolhus vid Högbergsgatan 37 (nu 51).

I småskolan togs även pojkar emot för att beredas inträde till allmänt läroverk. 1911 erhöll skolan normalskolekompetens, vilket bl.a. gav flickorna rätt att efter slutförd skolgång studera vidare vid en del högre läroanstalter och till vissa statliga tjänster.

Hösten 1912 öppnades en lekskola ("kindergarten") för barn i fyra till sexårsåldern vid skolan. I mitten av 1920-talet var skolan en av Stockholms största privata flickskolor med ca 560 elever. Lychouska skolan upphörde den 1 juli 1939 när den tillsammans med privatskolorna  Anna Schuldheis skola och Södermalms högre läroanstalt för flickor kommunaliserades till Södermalms kommunala flickskola (se/ssa/0797e).

I arkivet ingår bl.a. in- och utskrivningsböcker 1872-1940 (serie D 1), handlingar rörande skolans historia 1864-1965 (F 3) som t.ex. innehåller tal och verser till lärare och elever 1932-1965 och handlingar rörande släkten Lychou, odaterade, fotografier 1870-tal-1945 (F4). Se även Lychoukamraternas arkiv (se/ssa/1310).

Uppdaterad