Mantalsnämnden (Överståthållarämbetet, skatteverket)

1877-1936

SE/SSA/0032/02

Mantalsnämnden inrättades i juni 1877 och upphörde 1936. Nämndens uppgift var att ha inseende över mantals- och skatteskrivningen i Stockholm och se till att en fullständig och fortlöpande bokföring (mantalsuppgifter) över stadens invånare verkställdes. (Jämför Rotemansarkivet, se/ssa/0032/03).

I arkivet, omfattande 2,5 hm, förekommer exempelvis protokoll 1877-1936, tjänsteansökningar 1912-1932 och instruktioner 1890-1908.

Uppdaterad