Maria barnhärbärge

SE/SSA/1075

1902-1913

Anna-Sofia Lindgren var föreståndarinna för det privata barnhemmet, till sin hjälp hade hon en kokerska och en piga. Barnhemmet vid Brännkyrkagatan 114 existerade endast åren 1902-1913.

Arkivet omfattar 3 volymer som innehåller matriklar över intagna barn 1905-1910 och hushållsböcker 1902-1913.

Uppdaterad