Maria Mjölkdroppe (Föreningen Maria mjölkdroppe)

SE/SSA/2836

1904-1972

Initiativtagare till att upprätta en mjölkdroppe inom Maria församling var fru Blanche von Sydow. Stadgar för Föreningen Maria Mjölkdroppe togs i december 1904 och verksamheten inleddes 1905. Föreningen hade till ändamål att dela ut lämplig mjölkblandning till fattiga spädbarn som av olika anledningar inte kunde få bröstmjölk.

Föreningen första styrelse bestod av bland andra kyrkoherden K A Eklund, fru von Sydow och mjölkdroppens läkare Carl Sebardt. Verksamheten startade 1905 på S:t Paulsgatan 37. Till skillnad från mjölkdroppar i andra församlingar var inte Maria Mjölkdroppe från början ansluten till Föreningen Mjölkdroppen, men anslöt sig till denna 1937. År 1940 omvandlades mjölkdropparna till barnavårdscentraler. Föreningen Maria Mjölkdroppe fortsatte att vara verksam till 1971.

I arkivet återfinns bl.a. journaler över inskrivna barn 1905-1936 och ett antal odaterade fotografier.

Uppdaterad